16.01.2019

Проведен реверс-инжиниринг и разработан комплект конструкторской документации на редуктор ТПМ.